Formatfotos persondatapolitik

 

Ansvarlig for data:

Jørgen Christiansen (indehaver af Formatfoto)

Formatfoto har sin hjemmeside hos Piranya Software Aalborg SV, som fungerer som databehandler. Alle persondata, som du oplyser på Formatfotos hjemmeside (kontaktformularen), vil blive opbevaret i Piranya Softwares datacentre.

 

Hvad registreres – og hvorfor:

Dine persondata vil kun blive registreret i faktureringsøjemed.

Det drejer sig om følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Disse oplysninger opbevares i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Fakturaer opbevares fysisk hos Formatfoto i aflåst rum i minimum 5 år.

Disse kontaktoplysninger findes desuden hos det IT-baserede regnskabsfirma, som Formatfoto benytter. For at få adgang dertil kræves der adgangskode, som kun jeg kender.

Hvis du benytter kontaktformularen på Formatfotos hjemmeside, så opbevares din mailadresse på Piranya Sofwares datacentre

Af ophavsretslige årsager opbevares de leverede billeder i firmaets levetid, med mindre du som kunde ønsker noget andet. Disse er beskyttet med adgangskoder, som kun jeg kender.

 

Du har til enhver tid ret til:

  • at modtage oplysninger om, hvordan Formatfoto opbevarer oplysninger, der kan relateres til dig
  • at opnå indsigt i hvilke oplysninger, der findes om dig hos Formatfoto
  • at få ændret urigtige oplysninger
  • at nægte at billeder og oplysninger om dig anvendes i markedsføringsøjemed

Ønsker du at benytte dig af dette, skal du blot tage kontakt til Formatfoto

 

Hvis du er i tvivl om behandlingen af dine data eller ønsker at indgive klage kan du rette henvendelse til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Videregivelse af oplysninger om dig, kan kun ske, når det drejer sig om:

  • videregivelse af dine personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller privatpersoner, når dit aktive tilsagn foreligger
  • videregivelse af personoplysninger til føromtalte regnskabsfirma
  • videregivelse af juridiske årsager, hvis jeg vurderer, at dette er nødvendigt for at:
  • overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
  • registrere, forhindre eller på anden måde at beskytte mod bedrageri eller sikkerhed
  • holde Formatfoto eller samarbejdspartnere fri for skade

Informationssikkerhed:

Indbrudssikring med overvågning og alarm samt kontrol og kontakt til alarmcentral.

Adgang til eksterne data kan kun ske med kode.

Formatfoto hoster af sikkerhedsgrunde udførte opgaver hos Jottacloud (databehandlingstjeneste). Tilgang hertil kræver kode, som kun jeg kender.

 

Overholdelse og samarbejde:

Datasikkerhedspolitikken vurderes løbende.

Ved eventuel indsigelse vil jeg følge op på denne sammen med afsenderen.

Eventuelle ændringer af politikken anføres på denne side (Formatfoto.dk).

 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Christiansen

Formatfoto